Winkelmand (0)

Disclaimer

Disclaimer


Informatie over de inhoud van de website PVCvloeren-onlineshop en alle gerelateerde websites van DMG (franchisegever van Deco Home en Verf & Wand)
Hoewel aan het ontwerp, de samenstelling en de inhoud van de website en alle gerelateerde websites van DMG met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en aandacht wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze pagina’s wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website en alle gerelateerde websites van DMG wordt regelmatig aangevuld en/of eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Wijzigingen in prijs, uitvoering en levertijd voorbehouden. De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen.
 
DMG accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website en alle gerelateerde websites van DMG of door onvolledigheid op welke manier dan ook. De website en alle gerelateerde websites van DMG bevatten links naar websites van derden. DMG is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DMG is het de gebruiker van deze sites niet toegestaan de producten en/of diensten die op deze sites worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 
DMG behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere alle rechten voor van haar website en de via zijn gerelateerde websites te leveren producten en/of diensten. Het is daarom niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DMG de informatie, het beeldmateriaal en/of de huisstijl openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
 
Alhoewel DMG al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om de website en alle gerelateerde websites van DMG virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor computervirussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruik maakt van deze websites.
 
Bepaalde producten en/of diensten die aangeboden worden op de website en alle gerelateerde websites van DMG zijn uitsluitend ontwikkeld en getest voor computers waarop Windows als besturingssysteem is geïnstalleerd en (minimaal) Internet Explorer 5.5 als browser. Het gebruik van die producten en/of diensten met computers die niet aan deze eisen voldoen, wordt door DMG niet specifiek ondersteund of getest.
 
Zie ook onze Algemene Voorwaarden.  © 2013 DMG. Alle rechten voorbehouden.